PROVOZNÍ INFORMACE
Mezi lety 1996 a 2018 bylo v naší ordinaci vyšetřeno více než 40 000 nových pacientů.
 

POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Naše ordinace má uzavřeny smlouvy těměř se všemi  zdravotními pojišťovnami poskytujícími pojištění pro české občany

(111,207,205,211,201,209)

Smlouvy nemáme uzavřeny s komerčními pojišťovnami  pro cizince - např.  s pojišťovnou Maxima ,  Uniqua,  Slavia a komerční pojišťovnou PVZP 

- pokud jste pojištěni u uvedených pojišťoven požádejte je o seznam lékařů, se kterými tyto pojišťovny mají uzavřeny vlastní smlouvy

 

:: Poskytujeme  komplexní  léčbu  kožních onemocnění dospělých i dětí
 
::
Provádíme odstraňování virových bradavic tekutým dusíkem každý pracovní den.
 
::

Spolupracujeme se  specializovanými dermatologickými pracovišti, praktickými lékaři a specialisty dalších lékařských oborů např. chirurgy, ortopedy, plastickými chirurgy, alergology a lékaři  ORL

   
ordinační hodiny

 

Dopoledne : 8,00 hod  - 12,30  hod

MUDr. Naďa Knotová

MUDr.Ondřej Šeda

pondělí - čtvrtek

pátek - do odvolání páteční ordinace zrušena

Odpoledne : odpolední ordinace vyhrazena pro pacienty předem objednané
   
Dopolední ordinaci můžete navštívit  bez předchozího objednání.
 

aktuální informace

Do odvolání jsou páteční ordinační dny zrušeny

 Od září  ordinace od 8.00 do 12.30  bez objednání

odpolední ordinace na objednání

MUDr Naďa Knotová : pondělí - čtvrtek

MUDr. Ondřej Šeda : pátek

 

Od září 2017 je naše ordinace přestěhována do 1. patra budovy Českého rozhlasu na adresu Vinohradská 12, Praha 2.  Po vstupu do budovy Českého rozhlasu hlavním vchodem je vlevo ve vstupní hale výtah, kterým vyjedete o patro výše, proti výtahu je za skleněnými dveřmi společná čekárna naší ordinace a ordinace praktického lékaře.  

Případně Vám rádi poradí na recepci ve vstupní hale